Digitaal Centralebankgeld

Met digitaal centralebankgeld wordt bedoeld digitaal geld, uitgegeven door de centrale bank. Internationaal is de aandacht voor CBDC (Central Bank Digital Currency) toegenomen na de aangekondigde invoering van bijvoorbeeld Libra.

Europees digitaal centralebankgeld


Een digitale centralebankmunt (central bank digital currency – CBDC) kan ervoor zorgen dat mensen met geld van de centrale bank kunnen blijven betalen, zelfs als contant geld op den duur zou verdwijnen. Daarom doet de European Central Bank nu onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Europees digitaal centralebankgeld. Ook De Nederlandse Bank doet onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitgifte van Europees digitaal centralebankgeld. Daarbij kijkt DNB naar de doelen, randvoorwaarden en ontwerpkeuzes. DNB vindt het belangrijk dat geld van een centrale bank beschikbaar blijft voor iedereen in Nederland. In ons land wordt namelijk weinig cash betaalt in vergelijking met andere Europese landen. Indien het Eurosysteem gaat besluiten tot experimenten met concretere vormen van CBDC, dan is DNB bereid daarbij een voortrekkersrol te spelen. Nederland biedt daarvoor een goede proeftuin.

Waarde in Euro


€ 60.817,89

€ 3.246,11

Laatste update: 19-06-2024 00:51:31

Crypto & Stablecoins


De meest bekende crypto is Bitcoin. Investeren in crypto’s is riskant. De waarde kan namelijk heel snel op en neer gaan. Centrale banken ondersteunen alleen hun eigen valuta’s. Zo wordt de euro gedekt door de ECB en de dollar door de Fed. Maar niemand dekt de bitcoin of andere crypto’s.

Stablecoins zoals tether en libra zijn een nieuw soort crypto. De tether is al op de markt, de libra van Facebook is nog in ontwikkeling. Stablecoins worden gedekt door een mandje activa. Dat zijn bijvoorbeeld dollars, euro’s en staatspapier. Dat moet hun waarde stabieler maken dan die van de bitcoin. DNB ziet kansen voor dit soort crypto’s, omdat je daarmee sneller en goedkoper buitenlandse betalingen kan doen. En ze zijn op grote schaal te gebruiken. Tegelijkertijd ziet DNB veel risico’s: witwassen, belastingontduiking, privacy, mededinging, en consumentenbescherming.

Bron: https://www.dnb.nl